www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

„Zajedno do fondova EU“

Projekt tvrtke INTIV CAR d.o.o. „IKT za konkurentniji i učinkovitiji INTIV CAR“ referentne oznake KK.03.2.1.03.0016. financiran je unutar poziva na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Provedbom projekta u trajanju od 12 mjeseci potaknuti ćemo ulaganja u ukupnom iznosu 241.735,33 kn te unaprijediti učinkovitost poslovanja kroz poboljšanje 4 poslovnih procesa: prodaja, nabava, logistika i marketing te optimizacijom cjelokupnog poslovanja poduzeća.

Uvođenje novog softvera osigurati će optimizaciju poslovnih procesa te povećanje učinkovitosti zaposlenika, razvoj i uvođenje web trgovine će omogućiti bržu i lakšu komunikaciju s kupcima te povećanje kvalitete usluga koje pružamo. Sukladno navedenom osigurati ćemo povećanje prihoda od prodaje, omogućiti izlazak na nova tržišta, te povećati konkurentnost i vidljivost tvrtke

Našim poboljšanim i profesionalnim pristupom osigurati ćemo zadržavanje postojećih kupaca i pridobivanje novih te ćemo podići razinu kvalitete pružanja usluge i zadržati niske cijene što nas i čini konkurentnima na tržištu.

Svrha projekta je poboljšanje tržišnog položaja te konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća Intiv Car d.o.o. kroz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i poboljšanjem postojećih IKT rješenja poduzeća i optimizaciju poslovnih procesa prodaje, nabave, logistike i marketinga poduzeća čime bi se otvorila dva nova radna mjesta i ostvario rast prihoda od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta je 241.735,33 HRK od čega EU sufinancira 207.000,00,00 HRK.

Trajanje projekta je godinu dana (od 13.05.2017. do 13.05.2018.)

Kontakt osoba za više informacija je Tatjana Car ([email protected]).